Stambeni krediti

Prema Zakonu o stambeno potrošačkom kreditiranju koji je stupio na snagu 2017 godine, tvrtka Empanda d.o.o. je među prvim agencijama na tržištu zatražila licencu za posredovanje u stambeno potrošačkom kreditiranju od Hrvatske narodne banke. Empanda d.o.o. pruža usluge kreditnog posredovanja za stambeno potrošačke kredite za Sberbank d.d., Privrednu banku Zagreb d.d. i PBZ stambenu štedionicu d.d.

Koje su prednosti traženja stambenog kredita putem naše tvrtke?

 • Štedimo Vam vrijeme i novac jer umjesto Vas postavljamo upit u vezi dobivanja stambenog kredita u više banaka
 • Prema Zakonu o stambeno potrošačkom kreditiranju ne pružamo i ne naplaćujemo usluge savjetovanja pri posredovanju u stambeno potrošačkom kreditiranju. Dakle naša usluga Vas ne košta ništa, možete samo profitirati jer će Vam biti prezentirano više ponuda, pomoći ćemo Vam u svim pripremnim radnjama i prema potrebi ćemo dogovoriti termine sastanaka sa bankarima u više banaka. Za naše usluge dobivamo proviziju od banaka sa kojima imamo sklopljene ugovore, a ta naknada ne utječe na uvjete Vašeg kredita
 • Apsolutna sigurnost, pošto se sve realizacije kredita odvijaju u bankama

Postupak odobravanja stambenog kredita

 • prikupljanje dokumentacije: zahtjeva za kredit , zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom ovisno o namjeni, te onu koja je banci potrebna za utvrđivanje kreditne sposobnosti (potvrda poslodavca, platne liste, osobna iskaznica, izvadak iz zemljišta, procjena nekretnine i sva ostala propisana dokumentacija)
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog ili za koju se radi prijenos prava vlasništva
 • obrada kreditnog zahtjeva-temeljem prikupljene dokumentacije (izračun kreditne sposobnosti, provjera točnosti prikupljene dokumentacije i instrumenata osiguranja)
 • odluka o banke o odobravanju ili odbijanju zahtjeva
 • sklapanje ugovora o stambeno potrošačkom kreditu-u slučaju odobrenja kredita ovjerava se dokumentacija kod javnog bilježnika.
 • zasnivanje založnog prava na nekretnini/prijenos prava vlasništva na nekretnini
 • banka najčešće traži ugovaranje police osiguranja nekretnine od rizika požara i drugih opasnosti, te vinkulaciju iste u korist banke do konačne otplate kredita
 • ostali instrumenti osiguranja-ako postoji potreba, sklapaju se dodatni instrumenti osiguranja kredita kao polica životnog osiguranja ili riziko polica vinkulirane u korist banke
 • isplata kredita-banka pristupa isplati kredita nakon što su pribavljeni svi instrumenti osiguranja povrata kredita i ispoštovani ostali uvjeti za isplatu kredita

Potrošač može dobiti dodatne savjete u okviru savjetovališta za zaštitu potrošača, od kojih se jedno koje navodimo nalazi na Internet adresi www.potrosac.hr


Newsletter prijava

Promotivne ponude možete primati i preko našeg newslettera