Opći uvjeti korištenja

Internet stranica empanda.hr u vlasništvu je tvrtke Empanda d.o.o. iz Zagreba. Za vrijeme korištenja portala primjenjuju se navedeni Opći uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj.

Empanda  d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti navedene opće uvjete korištenja te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene općih uvjeta korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

Korištenjem portala korisnik potvrđuje da je upoznat s dolje navedenim Općim uvjetima korištenja portala empanda.hr i da ih u cjelosti prihvaća.

Opći uvjeti korištenja

Korištenjem svih sadržaja portala empanda.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj portala isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sve informacije dostupne na ovom internet portalu isključivo su informativnog karaktera, za osobnu upotrebu.

Korištenjem portala prihvaćate da se podvrgavate hrvatskom materijalnom pravu kao jedino mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovog internet portala. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnog internet portala ili u vezi s njima.

Podaci te bilo koje druge objavljene informacije na portalu smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, Empanda  d.o.o. i portal ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovom internet portalu.

Zaštita osobnih podataka

Empanda d.o.o. i portal empanda.hr mogu prikupljati osobne podatke korisnika portala (ime, adresa, telefonski broj, e-mail i sl.) samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi Empanda d.o.o. ili portalu empanda.hr. Empanda d.o.o. i portal empanda.hr se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika portala.

Empanda d.o.o. i portal empanda.hr će gore spomenute podatke koristiti samo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga portala.

Empanda d.o.o. i portal empanda.hr se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika osim u slučaju kada je to nužno kako bi portal empanda.hr ispunio zakonske obveze ili obveze koje pred njega stave ovlaštena tijela, kako bi postupila u skladu s Općim uvjetima korištenja ili zaštitila svoja prava ili kako bi zaštitila sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. Portal empanda.hr zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenio sva svoja prava i obveze.

 

Klijent prilikom kreditne aplikacije/prijave proizvoda izričito izjavljuje da je Empanda d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke (uključujući JMBG, OIB, podatke o visini primanja,postojećim zaduženjima, traženom iznosu kredita, vrsti primanja, statusu mirovine, radnom stažu kod poslodavca, postojećim jamstvima i sudužništvu, te limitima po kreditnim karticama i tekućim računima) te dozvoljava da se istima koristi u cilju Klijentove nedvojbene identifikacije i zaštite osobnih imovinskih interesa prilikom posredovanja između odabrane institucije (banke, štedionice) i Klijenta.

Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije kredita ili drugog proizvoda što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama

Korištenjem portala preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.

Slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te Empanda d.o.o. i portal empanda.hr ne odgovaraju za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Adresa elektronske pošte koju posjetitelj upiše na formular na stranici empanda.hr neće se proslijeđivati trećim osobama, niti će se koristiti za slanje neželjene elektronske pošte. Korisnik je suglasan te daje Empanda d.o.o. i portalu empanda.hr pravo na slanje obavijesti vezane uz financijske proizvode na spomenutu adresu elektronske pošte.

Portal empanda.hr poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama. Izvan svega navedenog, ne može mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje portal empanda.hr ne moze utjecati.

Odgovornost

Empanda d.o.o. i portal empanda.hr, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzimaju se od bilo kakve odgovornosti i ne odgovaraju za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem portala empanda.hr ili je na bilo koji način uz to vezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja portala empanda.hr  te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja portala empanda.hr.

Odgovorna osoba za prikupljanje i obradu osobnih podataka u Empanda d.o.o. je Stribor Erega, 091 4237 627 info@empanda.hr

Razlog prikupljanja i obrade podataka

Empanda d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga web stranica empanda.hr na zadovoljstvo korisnika. Razlozi prikupljanja podataka:

– koji proizvodi vas zanimaju

– pronalazak najpovoljnije kreditne ponude

– produženje osigurateljnih programa

-informiranje o novostima s tržišta kredita, osiguranja i štednje

– unaprjeđenje usluge

– unaprjeđenje funkcionalnosti web stranica

Podaci koji se prikupljaju

 

Putem internet stranice prikuplja se:

  1. Osobni podaci
  2. Kontakt podaci
  3. Podaci o zaposlenju i primanjima
  4. Podaci o poslodavcu
  5. Podaci o kreditnoj povijesti
  6. Podaci o zaduženjima, jamstvu i sudužništvu
  7. Podaci o nekretnini
  8. Podaci o depozitima, osiguranju i štednji

U Empanda d.o.o. se otvorenom fileu klijenta pridodaju:

  1. Podaci iz kreditnog izvješća (klijent odobrava na posebnom obrascu)
  2. Podaci o realizaciji zahtjeva

Načini prikupljanja podataka:

 

– putem upisnih formi za newsletter i općenite upite na empanda.hr

– putem kreditnog upitnika na empanda.hr

– osobnim kontaktom licenciranih savjetnika

Pravo na opoziv privole

Isto tako, klijent ima pravo povući privolu, a isto mu je omogućeno na dnu svake elektronske pošte klikom na link Odjava, direktno na e-mail info@empanda.hr  ili stupanjem u kontakt s odgovornom osobom za obradu podataka u tvrtci Empanda d.o.o.

Pravo na pristup i ispravak podataka

Svaki klijent može pristupiti svojim podacima na linku koji je dobio u povratnom e-mailu prilikom prijave svojih podataka na stranici. U slučaju da je klijent izgubio e-mail i link za pristup, zahtjev za ažuriranjem podataka može poslati na info@empanda.hr

Empanda d.o.o. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama i na putu do njenih baza. Izvan svega navedenog, Empanda d.o.o. i web stranice empanda.hr ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih osoba, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje ne možemo utjecati.

Upotreba kolačića (cookie)

Empanda d.o.o. na svojim stranicama empanda.hr koristi kolačiće. (Cookie) Kolačić je kratak tekst koji vašem pregledniku (browser) šalje WEB lokacija koju ste posjetili s ciljem da toj WEB lokaciji pomogne upamtiti informacije o vašem posjetu. To može učiniti vaš sljedeći  posjet lakšim, a web lokaciju korisnijom. Empanda d.o.o. kolačiće koristi samo da bi znala odakle ste došli na stranice empanda.hr i za koje ste proizvode bili zainteresirani s ciljem izrade što bolje statistike posjeta i isplativosti marketinških kampanja. Kolačići nisu vezani za vaše ime i prezime niti za vašu IP adresu a vezani su isključivo za vaš internet preglednik. Brisanjem povijesti pregledavanja mogu se obrisati i kolačići iz preglednika. Vaša je privatnost i dalje 100% zajamčena jer Empanda d.o.o. nikada ne zna niti pokušava saznati tko ste vi osobno.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama na adresi Draškovićeva 55,  10000 Zagreb pri čemu ćemo vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte na iste adrese te na sjedište tvrtke na adresu Hribarov prilaz 7  ili putem e-pošte na adresu info@empanda.hr. Empanda d.o.o.  će sukladno zakonu odgovoriti na sve prigovore najkasnije 15 dana nakon njihova primitka.

 

U Zagrebu, ožujak 2018.